Năm 2020, dự kiến bội chi ngân sách nhà nước 234,8 nghìn tỉ đồng

28/10/2019 13:14 Tăng trưởng xanh
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự toán Ngân sách Nhà nước (NSNN) 2020 trình Quốc hội. Theo đó, tỉ lệ bội chi NSNN dự kiến là 234,8 nghìn tỉ đồng (tương ứng 3,44% GDP).
Tổng cục Hải quan: Asanzo có dấu hiệu "lừa dối người tiêu dùng" "Siết" tiền chất công nghiệp, phòng chống ma tuý Syngenta dành 2 tỉ USD giúp ngành nông nghiệp ứng phó biến đổi khí hậu
nam 2020 du kien boi chi ngan sa ch nha nuo c 2348 nghi n ti do ng
Dự kiến 2020 bội chi ngân sách nhà nước 234,8 nghìn tỉ đồng.

Cụ thể, dự toán thu cân đối NSNN năm 2020 là 1.512,3 nghìn tỉ đồng, tăng 3,8% so với ước thực hiện năm 2019. Trong đó, dự toán thu nội địa là 1.264,1 nghìn tỉ đồng, chiếm 83,6% tổng thu cân đối NSNN. Theo đó, việc thu NSNN nằm ở việc thu tiền sử dụng đất là 95,9 nghìn tỉ đồng, thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 31,7 nghìn tỉ đồng, thu nội địa từ thuế, phí đạt 1.018,1 nghìn tỉ đồng, tăng khoảng 12,5% so với ước thực hiện năm 2019 (đã loại trừ một số nguồn thu lớn đã đi vào ổn định, khó có mức tăng trưởng cao).

Dự toán thu dầu thô là 35,2 nghìn tỉ đồng, giảm 11,6 nghìn tỉ đồng (-25%) so với ước thực hiện năm 2019. Dự toán thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu là 208 nghìn tỉ đồng, giảm 3 nghìn tỉ đồng (-1,4%) so với ước thực hiện năm 2019. Dự toán thu viện trợ là 5 nghìn tỉ đồng.

Về việc chi NSNN, dự kiến dự toán chi cân đối NSNN năm 2020 là 1.747,1 nghìn tỉ đồng, tăng 7% so với dự toán năm 2019, bằng 25,7% GDP.

Trong đó, dự toán chi đầu tư phát triển là 470,6 nghìn tỉ đồng, tăng 9,6% so dự toán năm 2019, chiếm 26,9% tổng chi NSNN và là năm có tỉ trọng chi đầu tư phát triển cao nhất từ năm 2016 đến nay. Dự toán chi trả nợ lãi là 118,2 nghìn tỉ đồng, chiếm 6,8% tổng chi NSNN. Dự toán chi thường xuyên là 1.056,5 nghìn tỉ đồng, chiếm 60,5% tổng chi NSNN. Dự toán chi tạo nguồn cải cách tiền lương và tinh giản biên chế là 61,5 nghìn tỉ đồng.

Gia Phú
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động