Năm 2020, dự kiến bội chi ngân sách nhà nước 234,8 nghìn tỉ đồng

Năm 2020, dự kiến bội chi ngân sách nhà nước 234,8 nghìn tỉ đồng

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự toán NSNN 2020 trình Quốc hội, theo đó, tỷ lệ bội chi NSNN dự kiến là 234,8 nghìn tỉ đồng.
Doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính chuẩn quốc tế từ 2025

Doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính chuẩn quốc tế từ 2025

Lộ trình áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế dự kiến chia làm hai giai đoạn: tự nguyện từ năm 2022 - 2025 và bắt buộc sau năm 2025.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động