Phú yên công bố kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất lần đầu

Phú yên công bố kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất lần đầu

Mới đây, UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định về việc phê duyệt kết quả thực hiện dự án: Điều tra, đánh gia ô nhiễm đất lần đầu tỉnh Phú Yên. Đây là căn ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động