Vĩnh Phúc: Đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo định hướng nhanh và bền vững

Vĩnh Phúc: Đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo định hướng nhanh và bền vững

Nhờ những chính sách mang tính đột phá, từ một tỉnh thuần nông, sau 25 năm tái lập, Vĩnh Phúc trở thành tỉnh có giá trị sản xuất công nghiệp lớn, là một trong những ...
Vĩnh Phúc phát triển mạnh công nghiệp để tham gia sâu chuỗi giá trị toàn cầu

Vĩnh Phúc phát triển mạnh công nghiệp để tham gia sâu chuỗi giá trị toàn cầu

Sau 25 năm tái lập, Vĩnh Phúc trở thành tỉnh có giá trị sản xuất công nghiệp lớn, là một trong những trung tâm sản xuất ô tô, xe máy của vùng kinh tế trọng ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động