Định hướng chính sách phát triển thị trường phế liệu và sản phẩm tái chế

Định hướng chính sách phát triển thị trường phế liệu và sản phẩm tái chế

Hiện nay, hệ thống văn bản pháp lý quy định về quản lý chất thải nói chung và phế liệu nói riêng đã tương đối đầy đủ và đang tiếp tục được hoàn thiện. Trong ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động