Lấy ý kiến Dự thảo quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

Lấy ý kiến Dự thảo quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

Sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên vào các dự án đầu tư đã và đang lại nhiều hậu quả nghiêm trọng sản ...
Xác định dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

Xác định dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

Bộ đề xuất mục đích việc xây dựng Quyết định: Quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động