Hà Nội: Triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường ngành Công thương

Hà Nội: Triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường ngành Công thương

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 150/KH-UBND về việc triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường ngành Công thương Hà Nội năm 2023.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động