Hà Nội: Triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường ngành Công thương

15/06/2023 12:38 Địa phương
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 150/KH-UBND về việc triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường ngành Công thương Hà Nội năm 2023.
Tham vấn ý kiến vào dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 23/2021 Bộ Công thương sẽ thanh tra Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong 30 ngày Yêu cầu Sở Công Thương áp dụng đầy đủ các hình thức xử phạt theo quy định đối với Công ty Cổ phần thủy điện Trung Nam - Krông Nô

Cụ thể, kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biển quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ngành Công thương để ứng phó với vấn đề biến đổi khí hậu, khai thác, sử dụng của con người làm nguồn tài nguyên hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó, chủ động triển khai các hành động thiết thực hưởng ứng việc bảo vệ môi trường ngành Công thương trên các lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng, phát triển hệ thống hạ tầng công nghiệp, kinh doanh thương mại,…

Hà Nội: Triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường ngành Công thương
Hà Nội: Triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường ngành Công thương

Kế hoạch đề ra 9 nhiệm vụ chính như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến công tác bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghiên cứu, tham mưu đề xuất xây dựng các cụm, điểm sản suất, lưu giữ hóa chất tập trung đảm bảo an toàn trong hoạt động hóa chất và các quy định về bảo vệ môi trường; Tăng cường ứng dụng, chuyển giao các công nghệ tiên tiến, phù hợp phục vụ công tác bảo vệ môi trường ngành Công thương; Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tuần hoàn ngành Công thương, góp phấn cụ thể hóa mục tiêu giảm cường độ phát thải khí nhà kính, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, phục hồi các tài nguyên tái tạo được, giảm tiêu hao năng lượng, tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo trên tổng cung cấp năng lượng sơ cấp; Tăng cường công tác phối hợp trong thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường ở các làng nghề, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, kiểm soát các nguồn chất thải nguy hiểm,…

UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành có liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp với Sở Công thương tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện kinh tế tuần hoàn, công nghiệp môi trường, các nhiệm vụ liên quan đến biến đổi khí hậu, giảm thiểu chất thải nhựa, giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô zôn ngành Công thương.

Nội dung đầy đủ xem tại đây.

Đức Trọng
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động