Lâm Đồng:

Yêu cầu Sở Công Thương áp dụng đầy đủ các hình thức xử phạt theo quy định đối với Công ty Cổ phần thủy điện Trung Nam - Krông Nô

23/05/2023 10:11 Địa phương
Đó là nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng với Sở Công Thương tỉnh này trong việc áp dụng các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện đối với công trình thủy điện Krông Nô 2 và công trình thủy điện Krông Nô 3 của Công ty Cổ phần thủy điện Trung Nam - Krông Nô (Công ty Trung Nam - Krông Nô).

Trước đó, Ngày 08/3/2023, Đoàn thanh tra Sở Công Thương do Chánh Thanh tra Sở thành lập đã tiến hành kiểm tra tại Thủy điện Krông Nô 2 và Krông Nô 3 thuộc Công ty Cổ phần thủy điện Trung Nam – Krông Nô. Thực hiện theo Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 30/01/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt danh sách các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được thanh tra, kiểm tra trong năm 2023.

Tại thời điểm kiểm tra, công trình thủy điện Krông Nô 2 và công trình thủy điện Krông Nô 3 chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu công trình trước khi đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật, vi phạm Điểm đ, Khoản 4, Điều 6 của Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ “Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 của Chính phủ “Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí”.

Đối với hành vi vi phạm “Đưa hạng mục công trình hoặc công trình điện lực vào vận hành, sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật ngoài hình thức xử phạt bằng tiền, còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính là khoản lợi đối tượng vi phạm có được từ hoạt động phát điện để sung vào ngân sách nhà nước và buộc phải kiểm định chất lượng công trình đối với phn công trình hoặc toàn bộ công trình đã kết thúc thi công hoặc đã nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm đ Khoản 4 Điều này

Được biết Nhà máy thủy điện Krông Nô 2 chính thức đi vào vận hành khai thác ngày 21/12/2016 và Nhà máy thủy điện Krông 3 chính thức đi vào vận hành khai thác vào ngày 03/5/2016.

Yêu cầu Sở Công Thương áp dụng đầy đủ các hình thức xử phạt theo quy định đối với Công ty Cổ phần thủy điện Trung Nam - Krông Nô
Văn bản của UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Công Thương tỉnh này áp dụng đầy đủ các hình thức xử phạt theo quy định đối với Công ty Cổ phần thủy điện Trung Nam - Krông Nô.

Được biết, Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản gửi UBND tỉnh xin ý kiến về việc không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm của Công ty Trung Nam – Krông Nô. Tuy nhiên UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản phản hồi và không đồng ý với kiến nghị của Sở Công Thương, yêu cầu Sở Công Thương thực hiện đúng các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện (áp dụng đầy đủ các hình thức xử phạt theo quy định).

Từ đó, để xác định được số tiền phải nộp của Công ty Trung Nam – Krông Nô, Sở Công Thương yêu cầu công ty nộp báo cáo tài chính liên quan đến 2 nhà máy thủy điện này thời gian từ (năm 2016 đến 30/4/2023) về Sở Công Thương để phục vụ việc xác định số lợi bất chính cần phải nộp lại.

Nhìn từ việc hai nhà máy thủy điện hoạt động từ năm 2016 đến nay nhưng Sở Công Thương mới phát hiện hành vi vi phạm của Công ty khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu công trình trước khi đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật” từ đó có thể thấy công tác quản lý của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng đối với hai dự án này đang có “vấn đề” khi để hành vi vi phạm diễn ra trong thời gian dài mà không bị phát hiện, xử lý.

Thêm vào đó, công tác quản lý nhà nước của tỉnh Lâm Đồng, các cơ quan chuyên môn về lĩnh vực môi trường của hai nhà máy thủy điện này được thực hiện như thế nào? công tác quan trắc, báo cáo kết quả quan trắc định kỳ của hai nhà máy thủy điện đến cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Lâm Đồng được thực hiện ra sao? quy trình vận hành hồ chứa, bảo vệ an toàn, đa dạng sinh học khu vực hồ chứa, hạ lưu thủy điện…được thực hiện ra sao? tất cả những nội dung này, chúng tôi xin gửi đến UBND tỉnh Lâm Đồng để kiểm tra và có câu trả lời thỏa đáng.

Nguyễn Quang
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động