Bến Tre: Tăng cường công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt

Bến Tre: Tăng cường công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI đã đặt ra các chỉ tiêu đến năm 2025, tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt ...
Lý Nhân đẩy mạnh công tác quản lý và bảo vệ Tài nguyên - Môi trường

Lý Nhân đẩy mạnh công tác quản lý và bảo vệ Tài nguyên - Môi trường

Những năm qua, công tác quản lý về Tài nguyên - Môi trường tại huyện Lý Nhân luôn được các cấp chính quyền huyện quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực.
Kỳ vọng mới trong công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt ở Bến Tre

Kỳ vọng mới trong công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt ở Bến Tre

Để giải quyết các vấn đề môi trường về chất thải rắn sinh hoạt, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã ban hành "Đề án Quản lý chất thải rắn sinh hoạt tỉnh Bến ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động