Thứ sáu 19/08/2022 03:02
Dòng sự kiện

Lý Nhân đẩy mạnh công tác quản lý và bảo vệ Tài nguyên - Môi trường

14/11/2020 14:37
Những năm qua, công tác quản lý Nhà nước về Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tại huyện Lý Nhân (Hà Nam) luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền huyện quan tâm thực hiện và có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ TNMT của các đơn vị, địa phương và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.
ly nhan day manh cong tac quan ly va bao ve tai nguyen moi truong
Đường về quê hương Lý Nhân (Hà Nam) khang trang, sạch đẹp

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thành Thăng, Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân cho biết: Để công tác bảo vệ TNMT đạt hiệu quả, trong những năm qua huyện đặc biệt coi trọng việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong bảo vệ TNMT tới các tầng lớp nhân dân dưới nhiều hình thức. Đồng thời, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng phương án bảo vệ TNMT phù hợp với thực tế địa phương; xây dựng và triển khai thực hiện tốt kế hoạch bảo vệ môi trường gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của huyện.

Bên cạnh đó, huyện cũng đẩy mạnh công tác xã hội hóa, phát huy nội lực, nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn môi trường; tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn”, “Ngày Môi trường thế giới (5-6)”; “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn”... thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Đồng thời, yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn quan tâm bảo vệ môi trường (BVMT) và thực hiện việc ký cam kết BVMT.

Với vai trò là đơn vị chuyên trách, Phòng TNMT huyện đã kịp thời tham mưu UBND huyện có nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện đồng bộ các biện pháp tăng cường công tác vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý và phân loại rác thải sinh hoạt trên địa bàn các xã thị trấn đặc biệt trong các dịp Lễ, Tết, hưởng ứng các ngày lễ về môi trường.

ly nhan day manh cong tac quan ly va bao ve tai nguyen moi truong
Đường nông thôn mới ở xã Xuân Khê huyện Lý Nhân luôn đảm bảo vệ sinh môi trường

Đồng thời, xây dựng kế hoạch trực tiếp giám sát, đôn đốc, tham gia cùng các xã, thị trấn trong suốt quá trình tăng cường công tác vệ sinh môi trường đảm bảo cảnh quan môi trường tại các địa phương xanh, sạch, đẹp trước, trong và sau khi đón Đoàn Trung ương về kiểm tra huyện Lý Nhân đạt chuẩn nông thôn mới (NTM); trong thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020-2025; chào mừng Lễ công bố Quyết định huyện NTM và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất, hạng Ba cũng như các ngày lễ quan trọng khác trên địa bàn huyện; triển khai thực hiện các giải pháp nhằm khắc phục tồn tại và nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM.

“Trong công tác quản lý, thu gom và xử lý rác thải, chúng tôi đã cử cán bộ thường xuyên kiểm tra, giám sát tại các bể trung chuyển rác thải, các tuyến đường, hệ thống kênh mương; kiểm tra việc ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường tại tất cả các xã, thị trấn. Tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch triển khai đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt tại thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân giai đoạn 2020-2022 và đôn đốc thị trấn triển khai thực hiện kế hoạch.

Đồng thời đôn đốc các xã, thị trấn khẩn trương thực hiện di dời, cải tạo bể trung chuyển rác thải sinh hoạt không phù hợp, đảm bảo bảo vệ sinh môi trường. Hiện tiến độ cải tạo, di dời các bể rác ở các các xã, thị trấn như: Vĩnh Trụ, Hòa Hậu, Nhân Khang, Chính Lý, Xuân Khê đang được tiến hành khẩn trương và bước vào giai đoạn hoàn thiện” – ông Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Lý Nhân cho biết.

ly nhan day manh cong tac quan ly va bao ve tai nguyen moi truong
Hoạt động sản xuất kinh doanh ở làng nghề nhuộm vải xã Hòa Hậu

Ngoài ra, Phòng TNMT huyện còn đôn đốc các xã, thị trấn báo cáo các vị trí dự kiến thực hiện chôn lấp, vị trí dự phòng phục vụ công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi; kiểm tra trực tiếp các bể trung chuyển rác thải, các tuyến đường để yêu cầu các xã, thị trấn và công ty môi trường thực hiện thu gom, bốc xúc, vận chuyển; phối hợp với Hội nông dân, Hội phụ nữ huyện tập huấn công tác thu gom, phân loại xử lý rác thải sinh hoạt cho Ban chấp hành Hội nông dân các xã, thị trấn... Do vậy, nhìn chung tình hình thu gom, xử lý rác thải và công tác vệ sinh môi trường năm 2020 của địa phương cơ bản được đảm bảo, các xã cơ bản đã tập trung thực hiện, không xảy ra tình trạng rác thải ùn tắc tồn đọng nhiều tại các bể trung chuyển gây ô nhiễm môi trường, tỷ lệ thu gom rác đến nay đã đạt 96%, tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh đạt 99,1%.

Trong công tác phối kết hợp, thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM, NTM kiểu mẫu, Phòng TNMT đã phối hợp cùng Phòng NN&PTNT hoàn thiện báo cáo giải trình Văn phòng điều phối NTM Trung ương về một số tồn tại, hạn chế trong xây dựng NTM của huyện; kiểm tra, hướng dẫn xã Xuân Khê hoàn thiện hồ sơ, báo cáo kết quả thực hiện Tiêu chí môi trường xã NTM kiểu mẫu và đã được công nhận đạt chuẩn; phối hợp với đoàn kiểm tra của Văn phòng điều phối NTM tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh kiểm tra công tác thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng NTM kiểu mẫu tại xã Nhân Bình, Hợp Lý.

Trong công tác BVMT tại khu làng nghề dệt nhuộm xã Hòa Hậu: Phòng TNMT đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các hộ sản xuất trong khu làng nghề dệt nhuộm; tăng cường giám sát hoạt động xả thải cũng như thu gom nước thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của các hộ kinh doanh; chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng và các xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ tham mưu cấp trên xử lý vi phạm hành chính đối với các hộ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BVMT. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh chấp hành nghiêm công tác BVMT trong quá trình sản xuất kinh doanh.

ly nhan day manh cong tac quan ly va bao ve tai nguyen moi truong
Hội phụ nữ ở các xã, thị trấn huyện Lý Nhân góp phần không nhỏ vào việc đảm bảo những tuyến đường luôn sạch đẹp.

Cùng với công tác BVMT, cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng của huyện Lý Nhân đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước... Riêng đối với lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, huyện cũng đã tập trung chấn chỉnh công tác quản lý, khai thác và sử dụng; thường xuyên kiểm tra hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các sai phạm của tổ chức, cá nhân...

Công tác xã hội hóa về BVMT được đẩy mạnh với sự tham gia tích của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân. Trong 5 năm qua, địa phương đã huy động xã hội hóa được hàng trăm triệu đồng, trong đó nhân dân và lực lượng vũ trang tham gia đóng góp hàng trăm ngày công. Hiện nay, huyện đã thành lập ra mô hình tổ thu gom rác thải tại địa bàn các xã. Các mô hình tổ tự quản BVMT được triển khai sâu rộng, bước đầu hoạt động có hiệu quả.

Để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực TNMT, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện theo Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện Lý Nhân đề ra nhiều giải pháp thực hiện, trong đó: Về lĩnh vực quản lý đất đai, tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của tổ chức cá nhân, hộ gia đình trong quản lý, sử dụng đất đai. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn ở huyện với UBND các xã, thị trấn trong việc quản lý đất đai theo đúng quy hoạch, kế hoạch, đảm bảo tiết kiệm, có hiệu quả theo quy định của Luật đất đai. Thường xuyên kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai theo đúng quy định của pháp luật; đưa công tác quản lý đất đai đi vào nề nếp, đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong công tác quản lý về môi trường, huyện tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác thu gom, xử lý rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường; duy trì 100% số thôn xóm đều có nơi thu gom và xử lý rác thải tập trung, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia BVMT. Thực hiện công tác xã hội hóa BVMT như: Khuyến khích các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện thu gom và xử lý chất thải tại khu dân cư; đưa nội dung BVMT vào quy ước, hương ước gắn với tiêu chí gia đình văn hóa, làng văn hóa; tập trung đầu tư trang bị, phương tiện, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ, giữ gìn môi trường xanh, sạch đẹp, phân loại và xử lý rác thải tại nguồn để giảm thiểu khối lượng rác phải vận chuyển mang đi xử lý tại nhà máy.

Cùng với đó, huyện Lý Nhân sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra vệ sinh môi trường, kịp thời phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng ô nhiễm môi trường xảy ra trên địa bàn…/.

Trần Chiến

Đọc nhiều

Xem phiên bản di động