Cấp Giấy phép môi trường cho nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam

Cấp Giấy phép môi trường cho nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam

Ngày 23/11, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định cấp Giấy phép môi trường cho Nhà máy điện rác Sóc Sơn thuộc Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn với ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động