Cục Thuế Quảng Nam: Thực hiện quyết liệt các giải pháp, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách quý II/2024

Cục Thuế Quảng Nam: Thực hiện quyết liệt các giải pháp, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách quý II/2024

Quý I/2024 Cục Thuế Quảng Nam đã thực hiện thu vào ngân sách nhà nước (NSNN) được 5.289 tỷ đồng, đạt 26,3% dự toán. Quý II/2024, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam sẽ thực hiện quyết ...
Ngành Thuế Quảng Nam: Quyết liệt triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm

Ngành Thuế Quảng Nam: Quyết liệt triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm

Năm 2024 là năm bứt phá, có ý nghĩa then chốt trong việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025). Do đó, ngay từ đầu năm, ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động