Ngành Thuế Quảng Nam: Quyết liệt triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm

29/02/2024 12:08 Kinh tế, xã hội
Năm 2024 là năm bứt phá, có ý nghĩa then chốt trong việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025). Do đó, ngay từ đầu năm, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đã khẩn trương triển khai kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp công tác thuế năm 2024 nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.
Ngành Thuế Quảng Nam: Quyết liệt triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm
Trụ sở Cục Thuế tỉnh Quảng Nam.

Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều biến động khó lường, ngành thuế cả nước nói chung cũng như tỉnh Quảng Nam nói riêng phải đối diện với vô vàn khó khăn thách thức đan xen. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh còn diễn biến phức tạp, chưa ổn định, dự báo sẽ ảnh hưởng rất nặng nề đến kết quả thu ngân sách nhà nước (NSNN) của Cục Thuế Quảng Nam.

Tuy nhiên, bên cạnh khó khăn còn những thuận lợi và cơ hội phía trước, đó cũng là một động lực để Cục Thuế Quảng Nam nắm bắt và tận dụng tốt thời cơ, chủ động đề ra nhiều giải pháp quản lý, điều hành linh hoạt, kịp thời và hiệu quả ngay từ đầu năm.

Ông Nguyễn Văn Tiếp – Cục Trưởng Cục Thuế Quảng Nam cho biết: “Năm 2023, ngành Thuế Quảng Nam đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức lớn nhờ sự quan tâm hỗ trợ của Chính Phủ, HĐND, UBND tỉnh cùng với tinh thần đoàn kết, linh hoạt và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành trong thực thi nhiệm vụ. Cố gắng đưa chính sách vào cuộc sống; kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; triển khai quyết liệt các giải pháp, ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý thu ngân sách tạo chuyển biến biến tích cực. Từ đó, giúp ngành Thuế tỉnh đạt được một số kết quả nhất định, có nhiều điểm sáng trong công tác điều hành, quản lý, cải cách hành chính, thanh tra, kiểm tra”.

Ngành Thuế Quảng Nam: Quyết liệt triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm
Ông Nguyễn Văn Tiếp – Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Nam.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, Cục Thuế Quảng Nam tiếp tục nỗ lực vượt khó, nâng cao tinh thần đoàn kết, quyết liệt triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết, Chỉ thị của Chính phủ, nội dung chỉ đạo, chương trình công tác của ngành, của UBND tỉnh trong công tác quản lý thuế trên địa bàn.

Ðề ra nhiệm vụ trong năm 2024, ông Nguyễn Văn Tiếp nhấn mạnh: “Ngành Thuế quyết tâm triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý thu, thu hồi nợ thuế, chống thất thu ngân sách Nhà nước phù hợp với diễn biến tình hình thực tế, phấn đấu hoàn thành vượt mực dự toán được giao, giảm số tiền nợ thuế xuống dưới 5% tổng thu NSNN và hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác thuế năm 2024”.

Theo đó, kịp thời giải quyết các vướng mắc, khó khăn cho người nộp thuế theo nguyên tắc tuân thủ quy định của pháp luật nhằm tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, nuôi dưỡng nguồn thu.

Song song với đó, Cục Thuế đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030 nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế.

Ngành Thuế Quảng Nam: Quyết liệt triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm

Hướng dẫn người nộp thuế thực hiện các thủ tục, chính sách thuế bằng việc quét mã QR Code trên điện thoại.

Trao đổi thêm về giải pháp và công việc cần triển khai thực hiện trong năm 2024, Cục Trường Cục Thuế Quảng Nam Nguyễn Văn Tiếp cho biết: “Cục Thuế sẽ tăng cường phối hợp với các ngành trong công tác chống thất thu đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, vận tải, khoáng sản,… và trong công tác quản lý, thu hồi nợ. Theo dõi chặt tiến độ thu, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực thu, sắc thuế để có phương án chỉ đạo, điều hành thu kịp thời. Tiếp tục nắm bắt sự hài lòng của người nộp thuế về các nhiệm vụ ngành Thuế thực hiện. Nâng cao chất lượng, nội dung tuyên truyền và hiệu quả công tác đối thoại với doanh nghiệp”…

Bên cạnh đó, tập trung triển khai thanh tra, kiểm tra các ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, có dư địa thu lớn, doanh nghiệp có giao dịch liên kết, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng cổ phần, doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh, thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số; rà soát, kiểm tra hoá đơn điện tử để ngăn chặn gian lận trong việc sử dụng hoá đơn. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành có liên quan trong việc thu hồi nợ đọng thuế, đặc biệt là xử lý thu hồi các khoản nợ lớn, kéo dài, nhất là các khoản nợ về đất.

Triển khai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2024 theo lập bộ mới; tăng cường quản lý thuế hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, đặc biệt kiểm tra chặt chẽ hồ sơ khai thuế của hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai. Nghiên cứu xây dựng các ứng dụng phục vụ công tác quản lý thuế đảm bảo quản lý bao quát, khoa học và hiệu quả trong công tác chống thất thu thuế và các nhiệm cụ quản lý thuế khác.

Đối với bộ máy ngành thuế tỉnh, tiếp tục kiện toàn các chức danh lãnh đạo tại các Phòng, Chi cục Thuế để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao; đồng thời đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, tập trung kiểm tra công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ, ngăn chặn kịp thời những hành vi nhũng nhiễu, hạch sách của công chức thuế và thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng; công khai minh bạch trong việc mua sắm và chi tiêu tài chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Dù còn nhiều khó khăn, thách thức phía trước, song với sự quyết tâm, phấn đấu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cùng với sự phối hợp của các sở, ban ngành tỉnh và các địa phương, tin rằng ngành thuế Quảng Nam sẽ vượt qua mọi thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thiết thực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam năm 2024.

Nguyễn Nhàn - Nguyễn Điềm

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN - QUẢNG CÁO

Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động