Ngành Tài nguyên và Môi trường cần chủ động cung cấp thông tin cho báo chí

Ngành Tài nguyên và Môi trường cần chủ động cung cấp thông tin cho báo chí

Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ và Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương tăng cường chủ động cung cấp thông tin cho báo chí; phối ...
Hưng Yên: "quá hạn" cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí và câu chuyện trên nóng, dưới lạnh

Hưng Yên: "quá hạn" cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí và câu chuyện trên nóng, dưới lạnh

Từ ngày UBND tỉnh Hưng Yên có văn bản gửi Sở Thông tin và Truyền thông xem xét đề nghị của Tạp chí Công nghiệp môi trường và tham mưu UBND tỉnh, đến nay, đã ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động