Điện lực Thanh Liêm đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh và dịch vụ

Điện lực Thanh Liêm đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh và dịch vụ

Từ năm 2020 đến nay, thực hiện chủ trương của ngành Điện, chỉ đạo của Công ty Điện lực Hà Nam, Điện lực Thanh Liêm đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh ...
Điện lực Thanh Liêm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Điện lực Thanh Liêm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Tại Điện lực Thanh Liêm (PC Hà Nam), mỗi CBCNV đều nâng cao tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí không chỉ trong công việc thường nhật mà còn ở ngay cả trong ...
Điện lực Thanh Liêm áp dụng công nghệ vệ sinh cách điện bằng nước áp lực cao

Điện lực Thanh Liêm áp dụng công nghệ vệ sinh cách điện bằng nước áp lực cao

Công nghệ vệ sinh cách điện bằng nước áp lực cao không chỉ phát huy hiệu quả trong công tác quản lý, vận hành lưới điện mà còn góp phần phục vụ đắc lực cho ...
Điện lực Thanh Liêm (PC Hà Nam) chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh và dịch vụ khách hàng năm 2022

Điện lực Thanh Liêm (PC Hà Nam) chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh và dịch vụ khách hàng năm 2022

Thực hiện chủ trương chuyển đổi số trong tất cả các quy trình hoạt động của ngành Điện, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc xác định mục tiêu chuyển đổi số là hướng tới ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động