Điện lực Thanh Liêm đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh và dịch vụ

29/08/2023 15:23 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Từ năm 2020 đến nay, thực hiện chủ trương của ngành Điện, chỉ đạo của Công ty Điện lực Hà Nam, Điện lực Thanh Liêm đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khách hàng.

Để triển khai hồ sơ công việc trong lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng (KD&DVKH) được xử lý trên môi trường mạng theo phương thức điện tử, Điện lực Thanh Liêm không ngừng khai thác sử dụng các phần mềm chuyển đổi số trong lĩnh vực KD&DVKH, cung cấp 100% các dịch vụ điện theo phương pháp trực tuyến tương đương dịch vụ công cấp độ 4. Mọi công đoạn của dịch vụ được thực hiện qua môi trường mạng từ khâu tiếp nhận yêu cầu dịch vụ tới việc ký hợp đồng, thực hiện theo phương thức nhận mã OTP qua tin nhắn điện thoại, thay vì ký giấy như trước đây.

Điện lực Thanh Liêm đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh và dịch vụ
Khách hàng xem và ký Hợp đồng điện từ trên ứng dụng App EVNNPC.CSKH

Từ năm 2020 đến nay, thực hiện chủ trương của ngành Điện, chỉ đạo của Công ty Điện lực Hà Nam về triển khai chương trình chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Điện lực Thanh Liêm đã thực hiện ký hợp đồng điện tử (hợp đồng số) đối với các khách hàng sử dụng điện hiện đang quản lý. Hợp đồng mua bán điện ký lại theo mẫu hợp đồng điện tử với khách hàng, bằng hình thức xác thực mã OTP qua số điện thoại của khách hàng đã đăng ký, việc ký số thông qua mạng Internet hoặc tin nhắn mã OTP. Điện lực Thanh Liêm đã triển khai các bước đến khách hàng chuẩn xác, cập nhật kịp thời các thông tin, nhất là những thay đổi về chủ thể hợp đồng, địa chỉ, số điện thoại, số căn cước công dân... trước khi khách hàng thực hiện việc ký hợp đồng mới.

Đối với khách hàng lắp đặt công tơ phát triển mới, Điện lực hướng dẫn khách cung cấp các giấy tờ liên quan, cập nhập hồ sơ theo qui định và thực hiện 15 bước của lưu đồ để ký hợp đồng mua bán điện theo phương thức điện tử và chuyển vào khai thác. Hợp đồng mua bán điện, thông tin khách hàng và quá trình sử dụng điện được lưu trữ dưới dạng điện tử. Từ đó, dữ liệu thông tin khách hàng bắt đầu được quản lý trên phần mềm, qua đó tiết kiệm thời gian tìm kiếm, tra cứu thông tin khi cần. Khi hoàn thành số hóa hợp đồng mua bán điện, khách hàng có thể xem, tải hợp đồng, tra cứu thông tin tại bất kỳ đâu thông qua Website Chăm sóc khách hàng - EVNNPC tại địa chỉ: http://cskh.npc.com.vn. Đối với mã khách hàng sử dụng điện được giữ nguyên nên không ảnh hưởng đến việc thanh toán tiền điện của khách hàng.

Điện lực Thanh Liêm đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh và dịch vụ
Nhân viên Điện lực Thanh Liêm hướng dẫn khách hàng bằng phương thức cung cấp HĐMBĐ điện tử trên ứng dụng App EVNNPC.CSKH

Việc triển khai số hóa hợp đồng mua bán điện sẽ mang lại nhiều lợi ích như: toàn bộ việc khai thác, kiểm tra, quản lý sẽ sử dụng hợp đồng số, giảm thời gian lưu trữ hồ sơ, giúp nhân viên Điện lực tạo nguồn dữ liệu để có thể khai thác, phân tích trên phần mềm quản lý thông tin khách hàng CMIS đã mang lại nhiều hiệu quả rõ rệt trong công tác quản lý hợp đồng mua bán điện đồng thời tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; thân thiện với môi trường và tăng tính bảo mật cho khách hàng. Để hoàn thành tốt chương trình chuyển đổi số hóa hợp đồng mua bán điện, cùng với sự nỗ lực của cán bộ, nhân viên Điện lực, mong rằng các khách hàng sử dụng điện trên địa bàn sẽ tiếp tục phối hợp tốt với ngành Điện, góp phần hoàn thành mục tiêu số hóa hợp đồng mua bán điện.

Đông Hải

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN - QUẢNG CÁO

Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động