Điện lực Thanh Liêm (PC Hà Nam) chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh và dịch vụ khách hàng năm 2022

21/07/2022 14:19 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Thực hiện chủ trương chuyển đổi số trong tất cả các quy trình hoạt động của ngành Điện, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc xác định mục tiêu chuyển đổi số là hướng tới khách hàng, lấy khách hàng là trọng tâm phục vụ.

Đây là bước chuyển mình mạnh mẽ từ kinh doanh cung cấp điện sang kinh doanh dịch vụ cung cấp điện, hướng tới phục vụ khách hàng thuận tiện nhất, chuyển mình toàn diện không chỉ về công nghệ mà trên hết, trước hết, tư duy kinh doanh và cách tiếp cận khách hàng.

Với công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng Điện lực Thanh Liêm (PC Hà Nam) luôn hướng đến các nhu cầu của khách hàng, tạo cho khách hàng một không gian số có thể tương tác đưa các yêu cầu và theo dõi việc thực hiện yêu cầu một cách trực tuyến, tức thời. Đến nay các yêu cầu chủ yếu của đại bộ phận khách hàng đã được đáp ứng từ công tác cấp điện, ký kết, quản lý Hợp đồng mua bán điện, công tác ghi chỉ số lập hóa đơn, công tác thu và theo dõi nợ, đặc biệt thực hiện tốt công tác cài đặt thông tin thông báo tiền điện cho khách hàng hàng tháng trên ứng dụng Zalo.

Điện lực Thanh Liêm (PC Hà Nam) chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh và dịch vụ khách hàng năm 2022

Nhân viên Điện lực tặng quà tri ân khách hàng thực hiện thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt.

Mục tiêu năm 2022 của Điện lực Thanh Liêm đặt ra là hoàn tất chuẩn hóa dữ liệu đảm bảo tính đầy đủ, chính xác có liên kết giữa các ứng dụng phục vụ kinh doanh và dich vụ khách hàng. Tiếp tục hoàn thiện hướng đến cung cấp một không gian số đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của khách hàng.

Xây dựng kho dữ liệu tập trung và các ứng dụng hiện trường trên nền bản đồ, cơ bản đạt các nhiệm vụ đặt ra trong quá trình chuyển đổi số, không chỉ riêng chuyển đổi số trong công tác chăm sóc khách hàng mà Điện lực Thanh Liêm sẽ quản trị, điều hành, tương tác với cán bộ nhân viên phần lớn trên môi trường số.

Thực tế cho thấy những kết quả bước đầu của quá trình chuyển đổi số của Công ty Điện lực Hà Nam nói chung và Điện lực Thanh Liêm nói riêng đã mang lại rất nhiều lợi ích trực tiếp cho khách hàng như tiết kiệm thời gian, chi phí, đảm bảo sự công khai minh bạch. Đặc biệt sự ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên các dịch vụ trực tuyến của Điện lực Thanh Liêm đã phát huy hiệu quả, được khách hàng ghi nhận và đánh giá cao, đây là tiền đề quan trọng để Điện lực Thanh Liêm thực hiện thành công mục tiêu chuyển đổi số giai đoạn tới một cách toàn diện.

Với mục tiêu này khẳng định sự quyết tâm mạnh mẽ của toàn thể lãnh đạo, CBCNV Điện lực Thanh Liêm trong lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng, quyết tâm thực hiện tốt sự chỉ đạo Công ty Điện lực Hà Nam đề ra trong công tác chuyển đổi số, cũng như trong công tác chăm sóc và phục vụ khách hàng một cách tốt nhất và hiệu quả nhất.

Trần Hoan
Xin chờ trong giây lát...

Cả nước đồng lòng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Phiên bản di động