Đề xuất giải pháp sử dụng tài nguyên hợp lý kết hợp phát triển các dự án kinh tế

Đề xuất giải pháp sử dụng tài nguyên hợp lý kết hợp phát triển các dự án kinh tế

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các Bộ ngành liên quan và Dự thảo một số nội dung chính và giải pháp thực hiện chính sách trong đề nghị xây dựng ...
Tạo khung pháp lý cho dự án trên mặt khu vực dự trữ khoáng sản

Tạo khung pháp lý cho dự án trên mặt khu vực dự trữ khoáng sản

Bộ Tài nguyên Môi trường vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tính cấp thiết ban hành Nghị định “Quản lý khoáng sản ở các khu vực dự trữ để phát ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động