Bình Thuận: Hạn chế chất thải nhựa trong sản xuất nông nghiệp

Bình Thuận: Hạn chế chất thải nhựa trong sản xuất nông nghiệp

Hiện nay, lượng rác thải nhựa được thu gom và xử lý triệt để chiếm tỷ lệ rất thấp so với lượng rác xả thải ra và tồn đọng trên đồng ruộng. Các địa phương ...
Nghiên cứu sử dụng tro, xỉ làm vật liệu xây dựng, giảm phát thải ra môi trường

Nghiên cứu sử dụng tro, xỉ làm vật liệu xây dựng, giảm phát thải ra môi trường

Hiện, có thể nói tro, xỉ đã được sử dụng phần lớn làm vật liệu xây dựng trong sản xuất bê tông, gạch không nung, vật liệu xây lắp...góp phần tích cực trong công tác ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động