Cần cơ chế “trợ lực” để xây dựng ngành Công nghiệp tự chủ

Cần cơ chế “trợ lực” để xây dựng ngành Công nghiệp tự chủ

Công nghiệp là ngành có tỷ lệ đóng góp lớn nhất đối với ngân sách và kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp, chiếm tới hơn 90% tổng kim ngạch xuất khẩu cả ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động