Tổng rà soát hàng hóa, xử lý nghiêm sản phẩm có hình "đường lưỡi bò"

Tổng rà soát hàng hóa, xử lý nghiêm sản phẩm có hình "đường lưỡi bò"

Bộ Công Thương vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ và các Sở Công Thương tăng cường kiểm tra, rà soát hoạt động thương mại trên địa bàn.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động