Tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường

Tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường

Công ty CP phát triển hạ tầng khu công nghiệp Bắc Giang đặt mục tiêu phát triển công ty, gắn với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thân ...
Phê duyệt ĐTM Dự án nhà máy Yinrun Việt Nam

Phê duyệt ĐTM Dự án nhà máy Yinrun Việt Nam

Ngày 04/11, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định 847/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Dự án nhà máy Yinrun Việt Nam” của ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động