Công ty CP phát triển hạ tầng khu công nghiệp Bắc Giang:

Tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường

22/01/2021 17:36 Tăng trưởng xanh
Công ty CP phát triển hạ tầng khu công nghiệp Bắc Giang đặt mục tiêu phát triển công ty, gắn với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thân thiện nhất đối với các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong phạm vi quản lý của mình.
Thực trạng chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh bền vững

Tổng kết năm 2020, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty - ông Ngô Ngọc Cương đã nhấn mạnh: “Chúng ta phải tích cực, tích cực hơn nữa để hạ tầng của 2 khu công nghiệp (KCN) Công ty đang vận hành luôn được đảm bảo an toàn “Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp”, và là sự lựa chọn ưu tiên của doanh nghiệp khi thực hiện đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”.

tang truong kinh te gan voi bao ve moi truong
tang truong kinh te gan voi bao ve moi truong
Hạ tầng đáp ứng tiêu chí “Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp”.

Ưu tiên phát triển hạ tầng và bảo vệ môi trường

Đảm bảo công tác bảo vệ môi trường KCN theo quy định pháp luật, Công ty đã đầu tư xây dựng Trạm xử lý nước thải tập trung KCN Đình Trám công suất 2.000m3/ngày đêm. Kết quả chất lượng nước đầu ra cơ bản đảm bảo chất lượng nước xử lý đạt cột A theo QCVN 40:2011/BTNMT. Công ty thực hiện việc quan trắc môi trường định kỳ các KCN theo đề án Bảo vệ môi trường và Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thực hiện kê khai và nộp phí bảo vệ môi trường đầy đủ theo quy định.

Trong năm 2020, Công ty đã phối hợp cùng với các cơ quan chức năng của tỉnh Bắc Giang, UBND huyện Việt Yên khắc phục, xử lý những tồn tại trong công tác môi trường để lại từ quá khứ. Thường xuyên tổ chức tập huấn, tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường, vận hành hệ thống xử lý nước thải, thu gom, lưu giữ… vận chuyển, xử lý chất thải rắn trong quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN được thực hiện tốt theo đúng các quy định hiện hành.

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, các Nghị Quyết của HĐQT trong năm 2020, Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện 13 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại 02 KCN làm chủ đầu tư. Đối với KCN Đình Trám, tập trung nâng cấp, cải tạo hệ thống đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa và trạm xử lý tập trung. Đến nay, hệ thống đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Công ty đã vận hành Trạm xử lý nước thải tự động với công suất 2.000m3/ngày đêm, xử lý nước thải cho các doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh tại KCN, đảm bảo chất lượng nước thải đầu ra đều đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A. Dự án nâng cấp trạm xử lý nước thải tập trung KCN Đình Trám, huyện Việt Yên, bao gồm các hạng mục công trình dân dụng (nhà điều hành, sân phơi bùn, nhà đặt trạm quan trắc nước thải tự động, đường điện và chống sét); công trình hạ tầng kỹ thuật (bể gom, bể điều hòa, bể phản ứng, hồ thu gom, đường ống công nghệ) và thiết bị cho trạm xử lý nước thải.

Đối với KCN Song Khê Nội Hoàng, tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng KCN theo quy hoạch được duyệt, đến nay các hạng mục hạ tầng kỹ thuật chính của KCN như đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, trạm xử lý tập trung đã được đầu tư xây dựng, đảm bảo phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Trong đó, UBND tỉnh Bắc Giang đã Phê duyệt công trình trạm xử lý nước thải tự động được đầu tư mới 100% với đầy đủ hệ thống máy móc hiện đại, xử lý nước thải cho các doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh tại KCN với công suất 2.000m3/ngày đêm. Nước thải của các doanh nghiệp (cột B) được thu gom đưa ra trạm xử lý, trạm sẽ có trách nhiệm xử lý nước thải ra cột A trước khi xả thải ra môi trường.

Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021

Trong buổi tổng kết công tác năm 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch phát triển doanh nghiệp trong năm 2021, Ban lãnh đạo Công ty đã thống nhất những nội dung quan trọng, ưu tiên thực hiện như: Bảo toàn, phát triển vốn Nhà nước và nguồn vốn cổ đông tại Công ty; Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, thực hiện tốt công tác chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động, thực hiện tốt các chính sách cho người lao động; Khai thác và tiếp nhận các nguồn vốn để thực hiện dự án phát triển các KCN tỉnh, bồi thường giải phóng mặt bằng, tổ chức đấu thầu, thực hiện đầu tư xây dựng, quản lý, duy tu bảo dưỡng các công trình kết cấu hạ tầng trong và ngoài hàng rào các KCN theo quy định hiện hành. Tham gia vận động đầu tư, thu hút các dự án đầu tư trong và ngoài KCN và ngoài nước vào KCN; ký kết các hợp đồng cho thuê lại đất gắn liền với kết cấu hạ tầng KCN theo quy định của UBND tỉnh. Tư vấn hoạt động đầu tư, tổ chức cung ứng các dịch vụ trong KCN và thực hiện các nhiệm vụ khác về phát triển và khai thác hạ tầng liên quan đến KCN theo quy định của pháp luật.

tang truong kinh te gan voi bao ve moi truong
Tập thể cán bộ nhân viên Công ty

Trong đó, một trong những nội dung được nhắc đến nhiều là thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp đang hoạt động trên phạm vi quản lý của Công ty. Tích cực phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh Bắc Giang trong việc tuyên truyền, hướng dẫn, phối hợp… thực hiện việc chấp hành pháp luật về môi trường theo quy định hiện hành.

Chia sẻ với Phóng viên, ông Đặng Đình Tĩnh - Giám đốc Công ty cho biết: “Ban lãnh đạo cùng tập thể cán bộ nhân viên Công ty CP Phát triển hạ tầng KCN Bắc Giang sẽ nỗ lực hơn nữa để tạo dựng môi trường đầu tư minh bạch, hấp dẫn và thuận lợi nhất cho đối tác, khách hàng để thời gian tới sẽ có nhiều đóng góp hơn nữa vào việc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường, từng bước xây dựng, hoàn thiện mô hình KCN sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng KCN Bắc Giang mã số doanh nghiệp 2400401987, tiền thân là Công ty phát triển hạ tầng KCN Bắc Giang - doanh nghiệp nhà nước. Ngày 18/10/2018, Công ty chuyển thành doanh nghiệp công ty cổ phần có địa chỉ tại Lô HC, KCN Song Khê – Nội Hoàng, xã Song Khê, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Hiện nay, Công ty đang là chủ đầu tư hạ tầng, quản lý, vận hành 02 KCN bao gồm: KCN Đình Trám, với diện tích 98,1ha (địa chỉ tại: Xã Hồng Thái và xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) và KCN Song Khê – Nội Hoàng, với diện tích 105,06ha (địa chỉ tại: Xã Song Khê, thành phố Bắc Giang và xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang).

Nam Quang
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động