Hướng đến xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lò đốt chất thải rắn sinh hoạt và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia bãi chôn lấp chất thải rắn

Hướng đến xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lò đốt chất thải rắn sinh hoạt và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia bãi chôn lấp chất thải rắn

Để công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt hiệu quả hơn nữa, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 1062/QĐ-BTNMT ngày 19/4/2024 về Kế hoạch triển khai thực ...
Phương án xử lý chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn năm 2050 của tỉnh Thanh Hóa

Phương án xử lý chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn năm 2050 của tỉnh Thanh Hóa

Với tầm nhìn đến năm 2050, tất cả các loại chất thải rắn phát sinh đều được thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý bằng những công nghệ tiên tiến, thân thiện ...
Hợp tác xã Thành Công tiên phong trong lĩnh vực xử lý rác thải

Hợp tác xã Thành Công tiên phong trong lĩnh vực xử lý rác thải

Hợp tác xã Thành Công đã đầu tư hàng chục tỷ đồng cải tạo, nâng cấp hệ thống lò đốt, hệ thống xử lý khí thải tại Nhà máy xử lý chất thải rắn Xuân ...
Thực trạng công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Thực trạng công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Theo thống kê hiện nay, mỗi ngày tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh khoảng 870 tấn và mỗi năm tăng thêm khoảng 10%, tuy nhiên, tổng ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động