Hưng Yên: Xe quá khổ, quá tải hoành hành lúc tình hình dịch bệnh Covid -19 đang diễn biến phức tạp

Hưng Yên: Xe quá khổ, quá tải hoành hành lúc tình hình dịch bệnh Covid -19 đang diễn biến phức tạp

đang thời điểm dịch Covid -19 căng thẳng, các cơ quan chức năng đang tăng cường cho công tác phòng, chống dịch nên các xe tải quá khổ này mới hoành hành
    Trước         Sau    
Phiên bản di động