Trao 15 tỷ đồng cho 3 giải pháp chiến thắng “Thách thức Net Zero 2023”

Trao 15 tỷ đồng cho 3 giải pháp chiến thắng “Thách thức Net Zero 2023”

Viện Nghiên cứu phát triển TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp với Quỹ Touchstone Partners và Temasek Foundation tổ chức trao giải thưởng trị giá 15 tỷ đồng cho 3 đội chiến thắng cuộc ...
Kinh tế tuần hoàn trong xu thế phát triển bền vững đô thị

Kinh tế tuần hoàn trong xu thế phát triển bền vững đô thị

Đô thị đóng vai trò quan trọng trong thực thi chính sách phát triển bền vững (PTBV) và xây dựng lộ trình chuyển đổi sang mô hình kinh tế tuần hoàn (KTTH). Với tình trạng ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động