Mức xử phạt một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Mức xử phạt một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động