Có cần lập lại đánh giá tác động môi trường khi thuê thêm nhà xưởng

Có cần lập lại đánh giá tác động môi trường khi thuê thêm nhà xưởng

Nếu dự án thuê nhà xưởng để mở rộng, nâng công suất không có hạng mục với quy mô tương đương các dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường có ...
Cần minh bạch hóa quá trình xử lý chất thải nguy hại

Cần minh bạch hóa quá trình xử lý chất thải nguy hại

Chỉ đạo tại cuộc họp về Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại (CTNH), Thứ trưởng Bộ Tài nguyên & ...
Tăng cường công tác quản lý rác thải sinh hoạt

Tăng cường công tác quản lý rác thải sinh hoạt

Bạn đọc phản ánh về tình trạng hiện nay, các địa phương gặp rất nhiều khó khăn về xử lý rác thải sinh hoạt, các bãi rác tập trung đa phần đã quá tải. Trong ...
Dự án thuộc thẩm quyền cấp Bộ thẩm định đánh giá tác động môi trường

Dự án thuộc thẩm quyền cấp Bộ thẩm định đánh giá tác động môi trường

Bà Lê Thị Huyền (Bắc Ninh) phản ánh, Công ty của bà hoạt động trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử với quy mô 180 triệu sản phẩm/năm, nước thải phát sinh trong ...
Điểm tập kết rác thải sinh hoạt trong đô thị từ quy định đến thực tế

Điểm tập kết rác thải sinh hoạt trong đô thị từ quy định đến thực tế

Ông Vũ Thanh Mạnh (Hà Nội) phản ánh, một số nơi tập kết rác ngay cạnh trạm xe buýt gây mất vệ sinh, một số điểm xe rác còn làm sập cống thoát nước gây ...
Điều kiện đầu tư kinh doanh nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng

Điều kiện đầu tư kinh doanh nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng

Điều kiện đầu tư kinh doanh nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng trước và sau khi bãi bỏ, đơn giản hóa thủ tục hành chính được thể hiện cụ thể như ...
Một số chính sách tác động đến công tác bảo vệ môi trường ngành Công Thương

Một số chính sách tác động đến công tác bảo vệ môi trường ngành Công Thương

Trong quản lý môi trường, công tác bảo vệ môi trường (BVMT) luôn gắn kết chặt chẽ, song song cùng với phát triển các ngành sản xuất công nghiệp, đây là hoạt động luôn tiềm ...
15 danh mục hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi, hỗ trợ

15 danh mục hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi, hỗ trợ

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP có phạm vi điều chỉnh rất rộng. Với phạm vi điều chỉnh 04 Nghị định liên quan đến công tác bảo vệ môi trường.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động