Thứ sáu 19/08/2022 03:49
Dòng sự kiện

Có cần lập lại đánh giá tác động môi trường khi thuê thêm nhà xưởng

21/12/2020 13:34
Nếu dự án thuê nhà xưởng để mở rộng, nâng công suất không có hạng mục với quy mô tương đương các dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường có số thứ tự từ 1 đến 106 tại Phụ lục II Mục 1 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP thì không thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Có cần đánh giá tác động môi trường khi cho thuê nhà xưởng
co can lap lai danh gia tac dong moi truong khi thue them nha xuong

Bà Hồng Anh (TP. Hồ Chí Minh) cho biết, Công ty của bà muốn thuê lại 1 nhà xưởng của một đơn vị bên cạnh để nâng cao năng suất. Các vấn đề môi trường phát sinh (rác thải, nước thải, khí thải...) sẽ được quản lý và xử lý bởi công ty bà Hồng Anh (đấu nối với hệ thống xử lý nước thải tập trung, thu gom chất thải tại nhà rác, hệ thống xử lý khí thải của công ty hiện tại...). Khi thuê thêm nhà xưởng để mở rộng như vậy, phần nhà xưởng này không nằm trong đánh giá tác động môi trường của công ty hiện tại. Bà Hồng Anh hỏi, công ty bà có cần lập lại đánh giá tác động môi trường không, hay lập một loại hồ sơ nào tương đương cho việc tuân thủ Luật Bảo vệ môi trường không?

Về vấn đề này, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, do không có hồ sơ cụ thể nên Bộ Tài nguyên và Môi trường không có căn cứ để trả lời cụ thể. Theo quy định tại Điểm 2 Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, nếu dự án hiện nay của công ty đã đi vào vận hành thì không thuộc đối tượng phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Nếu dự án thuê nhà xưởng để mở rộng, nâng công suất không có hạng mục với quy mô tương đương với các dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường có số thứ tự từ 1 đến 106 quy định tại Phụ lục II Mục 1 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP thì không thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Thúy Hà

Đọc nhiều

Xem phiên bản di động