Thứ tư 20/01/2021 20:55

Có cần đánh giá tác động môi trường khi cho thuê nhà xưởng

31/07/2020 08:20
Dự án của đơn vị thuê nhà xưởng có công trình bảo vệ môi trường độc lập với các công trình bảo vệ môi trường của đơn vị cho thuê nhà xưởng, thì đơn vị không cần thực hiện thủ tục môi trường liên quan đến việc cho thuê nhà xưởng.
Đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về đánh giá tác động môi trường
co can danh gia tac dong moi truong khi cho thue nha xuong
Nếu dự án thuê nhà xưởng không làm phát sinh chất thải vượt quá khả năng xử lý của các công trình bảo vệ môi trường thì không cần thực hiện thủ tục môi trường liên quan đến việc cho thuê nhà xưởng.

Bà Đào Thị Ngọc hỏi, Công ty bà có 100% vốn nước ngoài, chuyển sản xuất các loại đèn trang trí, đèn led. Hiện công ty còn một số xưởng sản xuất không dùng đến nên cho công ty khác thuê lại 5 năm để sản xuất ngành nghề là các sản phẩm ngũ kim. Khi công ty bà cho thuê lại nhà xưởng đã làm thủ tục điều chỉnh giấy đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đầu tư bổ sung ngành nghề cho thuê nhà xưởng. Vậy, công ty bà có cần làm lại hồ sơ đánh giá tác động môi trường để đơn vị thuê nhà xưởng hoàn thành thủ tục thành lập công ty thì không, trong khi công ty thuê nhà xưởng cũng đã hoàn thành hồ sơ đánh giá tác động môi trường?

Về vấn đề này, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, trường hợp dự án của công ty thuê nhà xưởng có công trình bảo vệ môi trường độc lập với các công trình bảo vệ môi trường của dự án của công ty; công ty không cần thực hiện thủ tục môi trường liên quan đến việc cho thuê nhà xưởng.

Trường hợp dự án của công ty thuê nhà xưởng sử dụng chung công trình bảo vệ môi trường với dự án của công ty: Nếu dự án thuê nhà xưởng không làm phát sinh chất thải vượt quá khả năng xử lý của các công trình bảo vệ môi trường của dự án của công ty thì công ty không cần thực hiện thủ tục môi trường liên quan đến việc cho thuê nhà xưởng.

Nếu dự án thuê nhà xưởng làm phát sinh chất thải vượt quá khả năng xử lý của các công trình bảo vệ môi trường của dự án của công ty thì công ty có trách nhiệm cải tạo, nâng cấp công trình bảo vệ môi trường để bảo đảm xử lý toàn bộ chất thải phát sinh từ hoạt động của 2 dự án đạt yêu cầu theo quy định và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (trường hợp dự án của công ty đã đi vào vận hành) hoặc lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường (trường hợp dự án của công ty chưa đi vào vận hành) cho dự án của công ty theo quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

Quang Minh
Xem phiên bản mobile