Thứ bảy 10/04/2021 22:03

Đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về đánh giá tác động môi trường

27/02/2020 12:54
Trên cơ sở phát hiện các bật cập đối với việc thực hiện đánh giá tác động và môi trường trong thời gian qua, nhóm soạn thảo đã tham vấn chuyên gia, các nhà quản lý, doanh nghiệp, người dân về các hướng sửa đổi, bổ sung các quy định về đánh giá tác động môi trường (ĐTM).
Tháo gỡ vướng mắc trong đánh giá tác động môi trường
de xuat sua doi bo sung cac quy dinh ve danh gia tac dong moi truong
Quy định lại vai trò của ĐTM

Theo đó, việc sửa đổi, bổ sung các quy định về ĐTM theo hướng:

Thứ nhất, cần quy định cụ thể về trình tự thực hiện các thủ tục về môi trường (trong đó có ĐTM) đối với từng loại dự án đầu tư cụ thể tương ứng với trình tự triển khai dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng. Chủ dự án sẽ biết mình phải làm những công việc gì theo từng giai đoạn thực hiện dự án.

Thứ hai, các yếu tố về xã hội được bổ sung tại các nội dung về báo cáo ĐTM, bắt buộc phải có quy trình tham vấn, công khai thông tin, giám sát thực hiện. Quy định các yếu tố về xã hội trong nội dung về ĐTM làm rõ hiện trạng, quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên của các đối tượng bị ảnh hưởng (trực tiếp, gián tiếp) và đánh giá những rủi ro, ảnh hưởng của các đối tượng này trong việc tiếp cận, sử dụng tài nguyên khi dự án đi vào hoạt động, qua đó đưa ra các biện pháp giảm thiểu (ví dụ: thay đổi sinh kế) nhằm ổn định đời sống nhân dân.

Thứ ba, quy định lại vai trò của ĐTM là công cụ dự báo và chỉ có ý nghĩa trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án.

Thứ tư, quy định về thủ tục thẩm tra báo cáo ĐTM.

Thứ năm, quy định về vai trò của quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM là căn cứ để cấp có thẩm quyền thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục đầu dư, xây dựng, cấp phép hoạt động của dự án.

Thu Trang

Đọc nhiều

vinacapital-hoi-an
Xem phiên bản mobile