Phú yên công bố kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất lần đầu

Phú yên công bố kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất lần đầu

Mới đây, UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định về việc phê duyệt kết quả thực hiện dự án: Điều tra, đánh gia ô nhiễm đất lần đầu tỉnh Phú Yên. Đây là căn ...
Phân bón thân thiện môi trường

Phân bón thân thiện môi trường

Thời gian qua, việc sản xuất, kinh doanh không bảo đảm chất lượng hay sử dụng nhiều phân bón trong chăm sóc cây trồng đã và đang gây ra những tác động xấu. Do vậy, ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động