Diễn đàn cấp cao thường niên về Một sức khỏe phòng chống dịch bệnh từ động vật sang người

Diễn đàn cấp cao thường niên về Một sức khỏe phòng chống dịch bệnh từ động vật sang người

Sáng ngày 7/11/2023, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế và Bộ Tài Nguyên và Môi trường đã phối hợp tổ chức Diễn đàn cấp cao thường niên ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động