Muôn nẻo Tết đại ngàn

Muôn nẻo Tết đại ngàn

Khác với phần đông dân tộc Kinh, mỗi dân tộc thiểu số ở đại ngàn Tây nguyên đều có một phong tục, tập quán đón Tết riêng. Theo đó mà Tết cũng có nhiều tên ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động