Nỗ lực và triển khai nhanh chuyển đổi số để xây dựng quốc gia số toàn diện

Nỗ lực và triển khai nhanh chuyển đổi số để xây dựng quốc gia số toàn diện

Phiên họp lần thứ 6 của Ủy ban và Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ; Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số và Đề ...
Xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia số ổn định và thịnh vượng

Xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia số ổn định và thịnh vượng

Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp công ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động