Nỗ lực và triển khai nhanh chuyển đổi số để xây dựng quốc gia số toàn diện

17/07/2023 13:52 Chính trị
Chiều ngày 12/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã chủ trì Phiên họp lần thứ 6 của Ủy ban và Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ; Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số và Đề án 06 của Chính phủ.

Phiên họp được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới điểm cầu tại trụ sở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cùng tham dự còn có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số; Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn, Tổ phó Tổ công tác Đề án 06; các thành viên Ủy ban quốc gia và Tổ công tác triển khai Đề án 06, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, lãnh đạo, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc các bộ, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số cấp tỉnh và Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, đại diện một số doanh nghiệp.

Quang cảnh Phiên họp.
Quang cảnh Phiên họp.

Xây dựng “nền móng” vững chắc

“Phải xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu, đòi hỏi khách quan và được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, cần được tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa, vượt qua rào cản, khó khăn, thách thức, tạo đột phá hơn nữa với quan điểm toàn dân, toàn diện, tổng thể, không để ai bị bỏ lại phía sau nhưng phải có ưu tiên”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Thời gian qua, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã trình Quốc hội ban hành 01 Luật, ban hành 01 Nghị định, 02 Chỉ thị, 01 Công điện, 7 Nghị quyết, 11 Thông báo kết luận để thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và phát triển hệ sinh thái công dân số, kinh tế số và xã hội số. 100% bộ, ngành, địa phương thường xuyên duy trì và phát triển hoạt động của các chuyên trang, chuyên mục về chuyển đổi số trên Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, địa phương.

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, kinh tế số chiếm tỉ trọng trên 15,2% GDP trong 06 tháng đầu năm 2023. Mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước kết nối 04 cấp hành chính đến 100% xã trên toàn quốc. Đã phủ sóng cho 2.164/2.418 thôn, bản lõm sóng (đạt 89,5%).

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại Hội nghị.
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng báo cáo tại Hội nghị.

Còn trong báo cáo của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày, thì đến nay, các đơn vị đã rà soát, sửa đổi, đơn giản hóa được 388/1.146 thủ tục hành chính, đạt 34%. Đã có 15/20 bộ, cơ quan và 62/63 địa phương thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và hoàn thành triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh trên cơ sở hợp nhất cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử, đạt 92,77%.

Về dịch vụ công, Cổng Dịch vụ công quốc gia đã:

+ Cung cấp 4.409 dịch vụ công trực tuyến:

+ Hơn 7,77 triệu tài khoản - tăng hơn 3,8 lần so với cùng kỳ năm 2022;

+ Hơn 212 triệu hồ sơ đồng bộ - tăng 1,76 lần so với cùng kỳ năm 2022;

+ Hơn 17,49 triệu lượt thực hiện các dịch vụ tiện ích - tăng 3 lần so với cùng kỳ năm 2022;

+ Hơn 17,72 triệu hồ sơ trực tuyến - tăng 4,4 lần so với cùng kỳ năm 2022;

+ Hơn 10,98 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến với số tiền hơn 6,056 nghìn tỷ đồng - tăng 3 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Bên cạnh đó, Bộ Công an đã ứng dụng cơ sở dữ liệu dân cư, căn cước công dân (CCCD), định danh và xác thực điện tử để phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Điển hình như cung cấp dịch vụ làm sạch dữ liệu cho CIC tổng số 41 triệu dữ liệu; thí điểm cung cấp dịch vụ chấm điểm tín dụng công dân; triển khai phần mềm quản lý lưu trú cho các cơ sở kinh doanh lưu trú và các bệnh viện trên toàn quốc từ tháng 3/2023, đã có 27.923 cơ sở lưu trú được làm sạch với 14.179 công dân sử dụng.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an báo cáo tại Hội nghị.
Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an báo cáo tại Hội nghị.

Đẩy mạnh phát triển công dân số

Cũng theo Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, thì trong thời gian tới Bộ Công an sẽ chủ trì và phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong việc tích hợp, xác thực, hiển thị các thông tin, giấy tờ cá nhân trên ứng dụng VNeID, tiến đến thay thế giấy tờ cá nhân trong các giao dịch và thủ tục hành chính. Đồng thời, dần hoàn thiện ứng dụng VNeID, đa dạng hóa các tiện ích và truyền thông để người dân tham gia sử dụng.

Tiếp tục rà soát, đánh giá việc triển khai phần mềm dịch vụ công liên thông, khắc phục các tồn tại, bảo đảm kết nối thông suốt, cập nhật, đồng bộ trạng thái hồ sơ với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của địa phương.

Hướng dẫn các bộ, cơ quan, địa phương trong việc khai thác, trích xuất dữ liệu công dân từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, chia sẻ với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh tại thời điểm giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm đúng thẩm quyền, phạm vi khai thác dữ liệu và tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Hướng đến một quốc gia số toàn diện

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Thủ tướng biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của các bộ, ngành, địa phương; sự chỉ đạo quyết liệt của các thành viên Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số; vai trò nòng cốt của lực lượng công an nhân dân trong triển khai Đề án 06; sự đồng lòng, ủng hộ, tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp.

Theo Thủ tướng, chuyển đổi số là một yêu cầu tất yếu, đòi hỏi khách quan, do đó chúng ta phải đẩy mạnh hơn nữa, trọng tâm ở 4 ưu tiên:

- Phát triển cơ sở dữ liệu là tài nguyên của đất nước, vừa cần thiết, vừa cấp bách;

- Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp;

- Phát triển các nền tảng số;

- Bảo đảm an toàn, an ninh mạng và an toàn thông tin.

Thủ tướng nêu rõ: Xây dựng, phát triển hệ sinh thái công dân số phải là một nền tảng quan trọng của chuyển đổi số quốc gia. Kinh tế số là động lực quan trọng phát triển kinh tế Việt Nam. Xã hội số là một trong những nền tảng của xã hội Việt Nam. Văn hóa số là một phần quan trọng của nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam.

Để muốn được như vậy, trước hết là phải quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, tạo bước đột phá mạnh mẽ trong thực hiện chuyển đổi số quốc gia và triển khai Đề án 06, với quan điểm "chuyển đổi số quốc gia là công việc rất lớn, rất chiến lược, nhưng phải bắt đầu bằng những hành động cụ thể, mục tiêu cụ thể, làm việc nào dứt điểm việc đó, không thể chung chung được".

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận Hội nghị.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận Hội nghị.

Tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách cho chuyển đổi số quốc gia nói chung và Đề án 06 nói riêng. Đơn giản hóa thủ tục hành chính và giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư. Đồng thời, các bộ, ngành, địa phương cũng phải tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp, chuyển từ thụ động sang chủ động. Song song đó, phải đẩy mạnh ứng dụng và triển khai các nền tảng số, CSDL chuyên ngành gắn với CSDL quốc gia về dân cư, phấn đấu đến cuối năm 2023 có ít nhất 20 triệu người dân sử dụng nền tảng VNeID với ít nhất 10 ứng dụng, tăng trưởng 3-5%/tháng. Và đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương nhằm tạo ra những giá trị mới.

Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2023 là năm "Tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới" với nhiệm vụ trọng tâm là số hóa, xây dựng, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương; là bảo vệ dữ liệu cá nhân; khai thác, sử dụng dữ liệu để phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp. Thủ tướng tin tưởng rằng, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng của người dân, cộng đồng doanh nghiệp, công cuộc chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 sẽ được triển khai thành công ở cấp độ quốc gia, thúc đẩy phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số./.

Linh Nguyên
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động