8 Quy chuẩn về môi trường dự kiến sẽ ban hành từ năm 2024 đến năm 2026

8 Quy chuẩn về môi trường dự kiến sẽ ban hành từ năm 2024 đến năm 2026

Nhằm hướng đến triển khai đồng loạt, hiệu quả và toàn diện trong công tác bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường dự kiến ban hành 8 quy chuẩn quốc gia về ...
Hướng đến xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lò đốt chất thải rắn sinh hoạt và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia bãi chôn lấp chất thải rắn

Hướng đến xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lò đốt chất thải rắn sinh hoạt và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia bãi chôn lấp chất thải rắn

Để công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt hiệu quả hơn nữa, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 1062/QĐ-BTNMT ngày 19/4/2024 về Kế hoạch triển khai thực ...
Kết quả xét nghiệm mới nhất mẫu nước sạch từ nguồn sông Đà

Kết quả xét nghiệm mới nhất mẫu nước sạch từ nguồn sông Đà

4 mẫu nước tại nhà máy, bể chứa, trạm điều tiết của Nhà máy nước Sông Đà và 15 mẫu nước tại các hộ gia đình được lấy ngày 19/10 đều cho kết quả đạt quy ...
Hướng dẫn xử lý bùn thải phát sinh trong sản xuất

Hướng dẫn xử lý bùn thải phát sinh trong sản xuất

Bùn thải từ lò hơi có cần thử nghiệm không, và theo quy chuẩn nào? Nếu là chất thải nguy hại thì mã là gì? Tần suất thử nghiệm của các mẫu bùn này là ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động