Chỉ được nuôi tối đa 1.020 con heo trên mỗi km2?

Chỉ được nuôi tối đa 1.020 con heo trên mỗi km2?

Theo dự thảo mới, khu vực có mật độ chăn nuôi lớn nhất là Đồng bằng sông Hồng cũng chỉ được phép nuôi tối đa 1.020 con heo trên mỗi km2.
Nhà thầu có được làm quản lý dự án vừa giám sát?

Nhà thầu có được làm quản lý dự án vừa giám sát?

Việc lựa chọn nhà thầu vừa tư vấn quản lý dự án, vừa giám sát phải tuân thủ quy định về bảo đảm cạnh tranh tại Luật Đấu thầu và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.
Thế nào là hàng hóa "Made in Vietnam"?

Thế nào là hàng hóa "Made in Vietnam"?

Bộ Công thương đang lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định về sản phẩm, hàng hóa Việt Nam, nhưng cách hiểu, nhận diện hàng hóa sản xuất tại Việt Nam như thế nào?
    Trước         Sau    
Phiên bản di động