Đề xuất giải pháp thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt nông thôn của tỉnh Sơn La

Đề xuất giải pháp thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt nông thôn của tỉnh Sơn La

UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định số 2097/QĐ-UBND phê duyệt Đề cương và Dự toán chi tiết nhiệm vụ Đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp thu gom, xử lý chất ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động