Đà Nẵng: 25 sáng kiến địa phương về bảo vệ môi trường giai đoạn 2020-2025

Đà Nẵng: 25 sáng kiến địa phương về bảo vệ môi trường giai đoạn 2020-2025

Ngày 21-6, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thảo quốc tế “Sáng kiến địa phương - Hợp tác và Phát triển vì Môi trường Việt Nam” với sự tham gia của 120 đại biểu trong ...
Bắc Ninh: Đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2021 - 2025

Bắc Ninh: Đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2021 - 2025

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định số 295/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 - 2025.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động