Bắc Ninh: Đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2021 - 2025

13/09/2021 09:40 Chính sách - Pháp luật
UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định số 295/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 - 2025.

Mục tiêu của Chương trình nhằm thúc đẩy phát triển và thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ; phát triển các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ thế mạnh của tỉnh phù hợp với yêu cầu, định hướng phát triển công nghiệp của Bắc Ninh đến năm 2030 trở thành thành phố có nền công nghiệp hiện đại, công nghệ cao. Cùng với đó, đẩy mạnh liên kết chuỗi cung ứng trong tỉnh giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI, giữa các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ với doanh nghiệp lắp ráp; thúc đẩy liên kết với các tỉnh có lợi thế phát triển công nghiệp nhằm đa dạng hoá chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp FDI trên địa bàn.

bac ninh day manh phat trien cong nghiep ho tro giai doan 2021 2025
Phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có khoảng 800 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có khoảng 800 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu; giá trị sản xuất công nghiệp hỗ trợ chiếm khoảng 15% giá trị sản xuất công nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; chỉ số phát triển công nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ hàng năm tăng từ 8 - 9%. Ngoài ra, liên kết, xây dựng mạng lưới chuyên gia tư vấn, cải tiến doanh nghiệp trong và ngoài nước; mỗi năm tổ chức tư vấn, cải tiến cho từ 5-10 doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn tham gia cung ứng cho Samsung và các doanh nghiệp FDI khác…

Để thực hiện được các mục tiêu trên, UBND tỉnh giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, các hội, hiệp hội doanh nghiệp triển khai kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài nước; đẩy mạnh xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất.

Hướng dẫn đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; quan tâm, hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu. Xây dựng và công bố thông tin về công nghiệp hỗ trợ hàng năm./.

Trần Chiến
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động