Bắc Giang: Làm tốt công tác phát triển sản xuất, chế tạo các sản phẩm đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường

Bắc Giang: Làm tốt công tác phát triển sản xuất, chế tạo các sản phẩm đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường

Ngành Công nghiệp môi trường là ngành công nghiệp khá mới mẻ tại tỉnh Bắc Giang. Tuy nhiên trong thời gian qua, tỉnh đã có nhiều thành tự trong phát triển sản xuất, chế tạo ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động