Bắc Giang: Làm tốt công tác phát triển sản xuất, chế tạo các sản phẩm đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường

22/09/2023 00:00 Phát triển Công nghiệp môi trường
Ngành Công nghiệp môi trường là ngành công nghiệp khá mới mẻ tại tỉnh Bắc Giang. Tuy nhiên trong thời gian qua, tỉnh đã có nhiều thành tự trong phát triển sản xuất, chế tạo các sản phẩm đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.
Bắc Giang đã và đang làm tốt công tác phát triển sản xuất, chế tạo các sản phẩm đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường
Bắc Giang đã và đang làm tốt công tác phát triển sản xuất, chế tạo các sản phẩm đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường

Trên địa bàn tỉnh hiện nay có 04 doanh nghiệp sản xuất liên quan đến ngành công nghiệp môi trường là: Công ty TNHH ARK Việt Nam thực hiện nhà máy sản xuất thiết bị xử lý nước thải tại Lô FJ-11, FJ-12, FJ-13- KCN Song Khê - Nội Hoàng (phía nam) với mục tiêu sản xuất thiết bị nước thải với quy mô 2500 thiết bị/năm; Công ty TNHH Printing and Packaging Huari (Việt Nam) tại KCN Vân Trung sản xuất các sản phẩm từ nhựa, hạt nhựa thân thiện môi trường với công suất khoảng 3.000 tấn sản phẩm/năm; Công ty TNHH Khải Thần Việt Nam, Cty TNHH Khải Thừa Việt Nam, CCN Già Khê, huyện Lục Nam tái chế nguyên liệu nhựa lỗi, hỏng từ công đoạn sản xuất; Công ty cổ phần tập đoàn điện cơ Hà Nội thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất thiết bị thông gió, làm mát”, địa chỉ tại một phần lô CN-10, khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Các doanh nghiệp này đã và đang đóng góp vào thành công của tỉnh trong việc phát triển các tổ chức công nghiệp môi trường. Bên cạnh đó, các sản phẩ được sản xuất ra cơ bản đã đáp ứng được phần nào đó nhu cầu của địa phương cũng như làm đa dạng hơn thị trường các sản phẩm bảo vệ môi trường trong nước.

Ngoài chủ trương phát triển hướng đến các doanh nghiệp sản xuất các thiết bị đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường, Bắc Giang cũng khuyến khích đầu tư, thay thế công nghệ cũ, lạc hậu gây ô nhiễm môi trường. Tỉnh cũng đã tập trung đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 27/02/2020 huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý rác thải ra môi trường và Kế hoạch số 278/KH-UBND ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh thực hiện Kết luận số 99-KL/TU ngày 18/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các vấn đề liên quan đến môi trường. Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành lắp đặt tổng 28/30 lò đốt rác thải sinh hoạt quy mô xã, liên xã.

Tỉnh cũng chủ động đề xuất, xây dựng các nhà máy xử lý rác thải: Nhà máy phát điện thành phố Bắc Giang; Nhà máy xử lý rác xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa; Nhà máy xử lý rác xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam; Khu xử lý xã Thượng Lan, huyện Việt Yên và Khu xử lý thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng. Tỉnh đang thực hiện thu hút xã hội hóa đầu tư nhà máy xử lý rác thải tại thị trấn Tây Yên Tử. Tỉnh cũng đã chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức thẩm định và cho ý kiến công nghệ đối với 109 dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang bao gồm: 13 hệ thống trạm xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp, 07 lò đốt chất thải
rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; 93 dự án đầu tư có sử dụng hệ thống máy móc, thiết trong sản xuất kinh doanh.

Có thể thấy rằng thời gian qua, Bắc giang không những làm tốt công tác bảo vệ môi trường nói chung mà công tác phát triển sản xuất, chế tạo các sản phẩm đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường cũng đã có nhiều tín hiệu khả quan, mang lại triển vọng cho phát triển ngành Công nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Giang Nam
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động