5 chương trình kết nối sản xuất tiêu dùng bền vững của Hà Nội

5 chương trình kết nối sản xuất tiêu dùng bền vững của Hà Nội

Nhằm sử dụng có hiệu quả tài nguyên, giảm ô nhiễm môi trường, xây dựng “Chuỗi giá trị xanh” trong quy trình sản xuất từ khâu nguyên liệu đầu vào đến các dịch vụ bán ...
Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững, giai đoạn 2021 – 2025 của Hà Nội

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững, giai đoạn 2021 – 2025 của Hà Nội

Quyết định số 4052/QĐ-UBND của UBND TP. Hà Nội ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững, giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn ...
Phấn đấu năm 2030, 100% siêu thị, trung tâm thương mại sử dụng bao bì thân thiện với môi trường

Phấn đấu năm 2030, 100% siêu thị, trung tâm thương mại sử dụng bao bì thân thiện với môi trường

Nhằm thúc đẩy quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, hướng đến phát triển nền kinh tế tuần hoàn, UBND Thành ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động