Thứ bảy 05/12/2020 19:43

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững, giai đoạn 2021 – 2025 của Hà Nội

15/09/2020 08:42
Quyết định số 4052/QĐ-UBND của UBND TP. Hà Nội ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững, giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Phấn đấu năm 2030, 100% siêu thị, trung tâm thương mại sử dụng bao bì thân thiện với môi trường
ke hoach thuc hien chuong trinh hanh dong quoc gia ve san xuat va tieu dung ben vung giai doan 2021 2025 cua ha noi
Hà Nội phấn đấu 100% các siêu thị, trung tâm thương mại phân phối, sử dụng sản phẩm bao bì thân thiện môi trường.

Theo đó, Hà Nội phấn đấu giai đoạn 2021 - 2025: Giảm 5 - 8% mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu của các ngành sản xuất, cụ thể: dệt may, rượu bia nước giải khát, thép, nhựa, hóa chất, giấy; 100% các quận, huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức về lối sống, tiêu dùng bền vững; 100% các khu, cụm công nghiệp và 70% các làng nghề được phổ biến, nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững; 100% các siêu thị, trung tâm thương mại phân phối, sử dụng sản phẩm bao bì thân thiện môi trường thay thế dần cho các sản phẩm bao bì nhựa dùng một lần, khó phân hủy; Xây dựng, thúc đẩy phát triển chuỗi cung ứng bền vững; khuyến khích phân phối các sản phẩm thân thiện môi trường, được dán nhãn sinh thái tại các siêu thị, trung tâm thương mại. Khuyến khích lồng ghép nội dung về sản xuất và tiêu dùng bền vững trong chương trình đào tạo, giảng dạy tại các cấp đào tạo.

Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch giai đoạn 2021-2025, được huy động từ các nguồn: vốn ngân sách nhà nước, vốn viện trợ, tài trợ, các nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài và những nguồn vốn hợp pháp khác. Trong đó dự kiến từ nguồn ngân sách Thành phố là 65 tỷ đồng.

Sở Công thương Hà Nội được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp các Sở, ngành; UBND các quận, huyện thị xã và các đơn vị, tổ chức liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững, giai đoạn 2021 - 2025, trên địa bàn thành phố Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, không trùng lặp, đúng mục tiêu, kết quả đề ra; thường xuyên theo dõi, rà soát, cập nhật cơ chế, chính sách, đề xuất UBND Thành phố sửa đổi bổ sung, ban hành đảm bảo phù hợp điều kiện thực tế giai đoạn. Chủ trì, phối hợp với Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững - Bộ Công thương thực hiện có hiệu quả chương trình liên kết công nghiệp, phân phối, thương mại và tiêu dùng bền vững hàng năm giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Hàng năm, Sở Công Thương sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch năm thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn thành phố Hà Nội; Chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố) lựa chọn đề xuất các tập thể, cá nhân có thành tích xuất xắc trong công tác thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững, giai đoạn 2021 - 2025, báo cáo UBND Thành phố khen thưởng.

Thu Trang
Xem phiên bản mobile