Đề xuất xây bộ chỉ số đổi mới sáng tạo trên toàn quốc năm 2023

Đề xuất xây bộ chỉ số đổi mới sáng tạo trên toàn quốc năm 2023

Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) vừa được đánh giá thí điểm trên 20 tỉnh/thành phố, được kỳ vọng là công cụ để đo lường kết quả đổi mới sáng ...
VICEM Bút Sơn áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong sản xuất công nghiệp

VICEM Bút Sơn áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong sản xuất công nghiệp

Với phương châm “tiên phong đổi mới, sáng tạo để phát triển” đã giúp Công ty VICEM Bút Sơn tăng trưởng mạnh và đồng đều về sản lượng, chất lượng; quy trình sản xuất áp ...
Lọc không khí bằng rêu xanh

Lọc không khí bằng rêu xanh

Đó là nguyên lí hoạt động của chiếc máy điều hòa không khí đặc biệt, được tạo ra từ ý tưởng của một học sinh lớp 9 tại Hà Nội.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động