Công đoàn Xăng dầu Việt Nam tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Công đoàn Xăng dầu Việt Nam tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội CĐXDVN nhiệm kỳ 2023-2028 ngày 06 - 07.7.2023, Công đoàn Xăng dầu Việt Nam (CĐXDVN) tổ chức thành công ...
Công tác bảo vệ môi trường ngành Xăng dầu

Công tác bảo vệ môi trường ngành Xăng dầu

Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Tập đoàn) là doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm hoá dầu phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, đáp ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động