Chú trọng công tác bảo vệ môi trường

Chú trọng công tác bảo vệ môi trường

Để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường (BVMT), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã xây dựng và ban hành các quy định, cơ chế BVMT nội ...
Công tác môi trường bãi thải Bàng Nâu - Công ty CP Than Cao Sơn

Công tác môi trường bãi thải Bàng Nâu - Công ty CP Than Cao Sơn

Mới đây, Đoàn công tác của Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã đi kiểm tra công tác đổ thải, thoát nước, môi trường khu vực bãi thải Bàng Nâu ...
Hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến Than - Khoáng sản

Hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến Than - Khoáng sản

Đổi mới, hiện đại hóa công nghệ sẽ tăng năng suất lao động, giảm tiêu hao năng lượng, giảm chi phí sản xuất, giảm tổn thất tài nguyên khoáng sản.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động