Xây dựng “thế trận lòng dân” trên không gian mạng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Xây dựng “thế trận lòng dân” trên không gian mạng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đại hội lần thứ XIII của Đảng khẳng định “Tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh, xây dựng và phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân” trong nền quốc phòng toàn dân ...
Hà Nam: Nâng cao thế chủ động công tác phòng, chống lụt bão tại các khu Công nghiệp

Hà Nam: Nâng cao thế chủ động công tác phòng, chống lụt bão tại các khu Công nghiệp

Để nâng chủ động trong công tác phòng, chống lụt bão tại các KCN, Ban Quản lý các KCN Hà Nam yêu cầu các công ty kinh doanh hạ tầng và doanh nghiệp trong KCN ...
Nâng cao thế chủ động trước thiên tai bảo vệ đời sống người dân

Nâng cao thế chủ động trước thiên tai bảo vệ đời sống người dân

Những năm qua Chi cục phòng, chống thiên tai Hà Nội (Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội) đã tham mưu cấp trên triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quan trọng, không ngừng nâng ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động